17 maja 2017

O mnie

Piotr Kuraś – dyplomowany terapeuta, założyciel Ogólnopolskiego Centrum Profilaktyki.

Jestem psychoterapeutą w procesie certyfikacji.

Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień.

Pracuję w nurcie integracyjnym.

Posiadam Dyplom ukończonego szkolenia w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia IPZ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dyplom szkolenia w Psychoterapii Osób z Uzależnieniami Behawioralnymi, wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Dyplom szkolenia Krótkoterminowa Terapia Par RCPS w Łodzi.

Certyfikat potwierdzający szkolenie „Metody diagnostyczne w seksuologii” Centrum Terapii Lew-Starowicz.

Zdobyłem także Zaświadczenie Warsztatu Umiejętności Trenerskich wydany przez CSDZ na UKSW w Warszawie.

Odbyłem:

Szkolenie z Terapii Schematów w uzależnieniach – podejścia psychoterapeutycznego wywodzącego się pierwotnie z terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), integrującego w swoich założeniach podejście poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne oraz terapii Gestalt – AMiE.

2 letnie szkolenie mające akredytację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w formie podyplomowych studiów w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej na wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, co pozwoliło mi na zdobycie umiejętności w zakresie interwencji w obszarze seksualności człowieka, w tym edukowania, udzielania porad, prowadzenia terapii seksuologicznej.

Należę do;

Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA

W trakcie:

Kursu – SZKOŁA PSYCHOTERAPII HUMANISTYCZNEJ w Ośrodku INTRA.

Swoją praktykę zawodową doskonaliłem na:

  • Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Stowarzyszenia MONAR w Warszawie
  • Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu
  • Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu – klinicznie
  • w Poradni Leczenia Uzależnień ZOZ w Łowiczu
  • jako terapeuta i kierownik zespołu terapeutów prywatnego Ośrodka Terapii Uzależnień POMOST
  • Oddziale detoksykacji oraz w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień; Szpital im. J. Babińskiego – Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Współpracowałem z Med_Art Prywatne Centrum Psychiatrii i Psychoterapii w Łodzi.

Byłem członkiem rady programowej Fundacji Vis Salutis; Organizacja infrastruktury leczniczej, badania w zakresie zapotrzebowania na usługi medyczne, prowadzenie szkoleń oraz profilaktyka.

Prowadziłem wykłady na zlecenie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi – Szkolenie Specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla Pielęgniarek. Zakres; Klasyfikacja i klinika zaburzeń psychicznych oraz metody leczenia (uzależnienia).

Prowadziłem wykłady na zlecenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Profilaktyka i promocja zdrowia na kierunku Socjoterapia.

Jestem autorem kilku prac z zakresu resocjalizacji osób przebywających w ośrodkach resocjalizacyjnych m.in. o Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Warszawie.

Ukończyłem Socjologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jestem góralem i zapalonym rowerzystą.